Hur du skyddar dig från cyberutpressning

Cyberutpressning innebär att cyberbrottslingar hotar individer eller organisationer med skada, avslöjande av känslig information eller avbrott i tjänster och kräver en lösensumma, vanligtvis i kryptovaluta, för upplösning. Läs vidare för att ta reda på hur du förhindrar dig själv från cyberutpressning. Kom också ihåg att det är relevant att använda ett VPN för att skydda känslig onlineinformation.

Skydda dig själv från cyberutpressning

Obs: Skydda dig från potentiell cyberutpressning genom att implementera ett VPN. Kryptera din kommunikation online, vilket gör det svårare för cyberbrottslingar att äventyra dina känsliga uppgifter. Välja FastestVPN i dag.

Vad är cyberutpressning?

Inom cybersäkerhetsområdet framstår cyberutpressning som en skadlig praxis där cyberbrottslingar använder hot och tryck för att få vad de vill ha. Denna skändliga aktivitet manifesterar sig i olika former, som att kräva en lösensumma eller att utfärda hot om att avslöja känslig information som förvärvats genom obehörig åtkomst till datorsystem.

Tänk på ett scenario där hackare infiltrerar ett företags digitala infrastruktur och får obehörig åtkomst till känslig information som kundinformation eller finansiella register. 

Därefter använder de den stulna informationen som hävstång och hotar att avslöja den offentligt eller sälja den till konkurrenter om inte det riktade företaget uppfyller deras krav på lösensumma.

Detta krav kommer vanligtvis med en deadline, vilket ökar trycket och understryker hur allvarliga konsekvenserna är om lösensumman inte betalas ut omgående.

En annan utbredd taktik inom cyberutpressning involverar användningen av skadlig programvara för att låsa ett offers dator eller mobila enhet, vilket effektivt begränsar åtkomsten. Hackarna utfärdar sedan ett krav på betalning, och presenterar återställandet av åtkomst som incitament för efterlevnad. Denna metod utnyttjar offrets brådska att återta kontrollen över sina digitala tillgångar.

I grund och botten fungerar cyberutpressning som en digital form av utpressning, där hackare utnyttjar sårbarheter i cybersäkerhetsförsvar, vilket ger offren begränsade alternativ och tvingar dem att acceptera krav.

Den understryker den avgörande betydelsen av robusta cybersäkerhetsåtgärder för att motverka sådana hot och skydda individer och organisationer från att falla offer för dessa skadliga metoder.

Hur fungerar cyberutpressning?

Cyberutpressning fungerar genom att hota att avslöja känslig information eller störa tjänster om inte en lösensumma betalas. Taktik som skadlig programvara, nätfiske och social ingenjörskonst används. 

Ransomware är en vanlig form som krypterar data och kräver betalning för dekryptering. En annan metod innebär att man hotar att lämna ut erhållen känslig information om inte en lösensumma betalas, ofta genom dataintrång eller genom att lura offer att avslöja den.

Offret pressas med deadlines och risk för datautlämnande eller radering om lösensumman inte betalas.

Hur hanterar man cyberutpressning?

Att möta cyberutpressning är ett genuint problem för både individer och företag, oavsett om det handlar om potentiella dataintrång för företag eller individer som faller offer för manipulativa nätfiske-e-postmeddelanden. Om du hamnar i ett offer för cyberutpressning, här är några steg för att skydda dig själv.

 • Håll dig informerad om cyberhot: Håll dig uppdaterad om nya hot online. Byt lösenord efter att ett företag som du har delat information med upplever ett dataintrång. Lär dig proaktivt om nya bedrägerier online för att minimera risken att falla offer för cyberutpressning.
 • Var försiktig med e-postmeddelanden: Var försiktig med okända e-postmeddelanden eller ovanliga meddelanden från kända kontakter. Verifiera e-postens äkthet genom att kontrollera efter stavfel, konstiga e-posthandtag och trycktaktik. Kontakta den förmodade avsändaren på ett annat sätt för att bekräfta legitimiteten om du är osäker. Också, stoppa skräppostmeddelanden.
 • Undvik källor till skadlig programvara: Undvik skräppost, som webbplatser som kan skada din dator, tvivelaktiga e-postlänkar eller annonser som verkar misstänkta. Använda sig av FastestVPN eftersom det lägger till en extra säkerhetsnivå med end-to-end-kryptering för dina onlineaktiviteter.
 • Kontakta myndigheterna: Kontakta polisen omedelbart om du blir offer för cyberutpressning. De kan vägleda dig om det bästa svaret på hotet och kan kanske spåra den person som riktar sig mot dig. Trots varningar från utpressare är polisanmälan ett avgörande steg.

Hur kan man förhindra cyberutpressning?

Följ dessa steg för att förhindra cyberutpressning:

 • Håll allt uppdaterat:

Uppdatera din programvara och ditt operativsystem regelbundet. Detta hjälper till att åtgärda eventuella svagheter som cyberangripare kan utnyttja. Genom att hålla dig uppdaterad säkerställer du att dina system har det senaste försvaret mot nya hot.

 • Utbilda ditt team:

Träna dina anställda i goda cybersäkerhetsvanor, särskilt i att känna igen nätfiskeförsök. Medvetenhet är ett kraftfullt försvar. Se till att ditt team känner till de vanligaste tecknen på cyberhot och förstår vikten av att vara vaksamma.

 • Befästa lösenord:

Se till att alla använder starka, unika lösenord. Genomför multifaktorautentisering för ett extra lager av säkerhet. Förstärka lösenord och lägga till ett extra steg till login processen avsevärt förbättrar ditt övergripande försvar mot obehörig åtkomst. För att bättre förstå hur du skapar säkra lösenord, se detta styra.

 • Säkerhetskopiera:

Säkerhetskopiera dina data regelbundet och se till att dessa säkerhetskopior är säkra och åtskilda från ditt huvudnätverk. På det här sättet, även om det finns ett problem, till exempel en ransomware-attack, är din data säker och du kan snabbt återställa verksamheten.

 • Använd tillförlitlig säkerhetsprogramvara:

Investera i stark säkerhetsprogramvara, inklusive brandväggar, antivirusprogram och VPN. Dessa verktyg fungerar som en sköld mot olika cyberhot och ger en robust försvarslinje för dina digitala tillgångar.

 • Styr åtkomst:

Begränsa tillgången till känslig information. Genomför strikta kontroller av vem som kan komma åt vad, vilket minskar risken för obehörigt tillträde. Genom att hantera åtkomstnivåer minimerar du chanserna för cyberbrottslingar att få tillgång till kritisk data.

 • Övervaka aktivt:

Håll ett öga på dina nätverk för ovanliga aktiviteter som kan signalera ett intrång. Ställ in automatiska varningar och se till att uppdatera dem regelbundet för effektivitet. Aktiv övervakning möjliggör tidig upptäckt och snabb respons på potentiella hot.

 • Ha en plan:

Utveckla en plan för potentiella cyberutpressningsincidenter. Denna plan bör omfatta krishantering, affärskontinuitet och återhämtning. Att vara förberedd säkerställer ett mer effektivt svar om en olycklig situation uppstår. Uppdatera och testa regelbundet denna plan för att anpassa sig till cyberhot och teknikförändringar. Att ha en genomtänkt strategi kan minimera effekten av en incident och underlätta en snabbare återställningsprocess.

Hur ska jag reagera på cyberutpressning?

Om du någonsin stöter på cyberutpressning, följ dessa steg för att svara på det: 

 • Hålla sig lugn: Om du är ett offer för cyberutpressning är det avgörande att förbli lugn och undvika att fatta impulsiva beslut.
 • Betala inte lösen: Motstå lusten att betala lösensumman. Den här åtgärden ger bara bränsle till cyberutpressarens beteende och garanterar inte säker utgivning av dina data.
 • Dokumentera allt: Spela in all kommunikation och samla bevis relaterade till utpressningsförsöket, inklusive hot, krav och betalningsförfrågningar. Denna dokumentation är värdefull om du behöver rapportera incidenten till brottsbekämpande myndigheter eller söka juridisk hjälp.
 • Kontakta myndigheter: Anmäl cyberutpressningen till brottsbekämpande myndigheter och behandla det som det brott det är. Myndigheter kan vägleda dig om det bästa tillvägagångssättet och kan ha möjlighet att spåra utpressaren.
 • Sök juridisk vägledning: Rådgör med en advokat för att förstå dina alternativ och navigera i eventuella juridiska frågor kopplade till utpressningsförsöket.
 • Engagera cybersäkerhetsproffs: Få råd från cybersäkerhetsexperter som kan bedöma situationen och rekommendera det bästa tillvägagångssättet för återhämtning.
 • Utveckla en backupplan: Förbered dig på potentiella datakomprometteringar genom att regelbundet säkerhetskopiera dina data och ha en katastrofåterställningsplan på plats.
 • Stärka cybersäkerhet: Vidta proaktiva åtgärder för att förbättra ditt cybersäkerhetsförsvar. Implementera starka lösenord, håll programvara och applikationer uppdaterade, aktivera tvåfaktorsautentisering och utbilda anställda om cyberhot. Dessa steg gör det svårare för hackare att komma åt dina system i framtiden.

Exempel på cyberutpressning

Det här är de vanligaste exemplen på cyberutpressning: 

1. WannaCry Ransomware Attack (2017)

Denna globala attack infekterade över 300,000 150 enheter i 300 länder, vilket påverkar sjukhus, företag och statliga myndigheter. Cyberkriminella krävde lösensummor på mellan 600 och XNUMX dollar för att dekryptera offrens data. Den totala skadan uppskattas till mellan hundratals miljoner till miljarder dollar.

2. Baltimore Ransomware Attack (2019)

Staden Baltimore föll offer för en cyberattack med ransomware 2019, vilket störde statliga datorsystem. Attacken, med RobbinHood ransomware-varianten, krävde 13 bitcoins (cirka $76,280 18) för att återställa åtkomst. Lösenedeln hotade ökade krav inom fyra dagar och radering av all data efter tio dagar. Baltimore spenderade cirka XNUMX miljoner dollar för den utdragna och kostsamma återställningsprocessen för att återställa tjänster.

3. Karakurt-gruppen (pågår sedan juni 2021)

Till skillnad från traditionella ransomware, använder Karakurt-gruppen olika skadlig programvara för att stjäla data och utpressar sedan offer för att de ska återvända. Verksamma sedan juni 2021, krävde de över 40 offer mellan september och november 2021, inriktade på olika branscher som hälsovård, industri, underhållning och teknik.

Typer av cyberutpressning

Dessa är de mest populära typerna av cyberutpressning:

 1. E-postbaserad utpressning: Hackare antar falska identiteter, låtsas vara företag eller vänner för att lura mål. Efter att ha byggt upp förtroende försöker de övertyga offren att överföra pengar eller avslöja privat information, till exempel bankapp login detaljer.
 2. Ransomware-attacker: Cyberbrottslingar riktar sig ofta mot företag och statliga myndigheter som använder ransomware. Detta involverar att infektera en enhet med skadlig programvara som krypterar data, vilket gör viktiga filer oåtkomliga. Hackarna kräver en lösensumma för en digital nyckel för att dekryptera filerna och hotar att läcka stulen data på den mörka webben om betalning inte görs.
 3. Cyberutpressning: Utpressare kan ta till utpressning, hot om att släppa ut personuppgifter eller kompromettera bilder om inte en betalning görs. Rädslan för exponering eller offentlig förlägenhet tvingar ofta offer att betala den begärda avgiften. Även om unga människor är särskilt utsatta för sextorkning, kan cyberutpressning påverka individer i alla åldrar.
 4. DDoS-attacker (Distribuerad Denial of Service): DDoS-attacker syftar till att göra webbplatser, appar eller onlinetjänster otillgängliga genom att översvämma dem med en artificiellt uppblåst trafikvolym. Cyberutpressare orkestrerar dessa attacker och erbjuder sig att upphöra med överfallet mot betalning av ett specificerat belopp.

Hur anmäler man cyberutpressning?

Följ dessa viktiga steg för att rapportera en incident med cyberutpressning. Först, inse vikten av att rapportera till specialiserade säkerhetsbyråer, eftersom de kan spåra cyberangripares spår. Rapportering är avgörande för myndigheterna för att skydda dig och potentiella offer och bygga bevis över tiden.

Börja med att dokumentera alla incidenter som leder till utpressning, inklusive e-post och telefonsamtal. Behåll denna korrespondens tills efter rapportering för att tillhandahålla kritiska bevis för vidare utredning. Att samla rättsmedicinska bevis är avgörande; till exempel kan spårning av Bitcoin-betalningar på blockchain avslöja angriparens identitet.

Undvik att betala lösensumman, men om den betalas, anmäl den till berörda myndigheter, eftersom det fortfarande utgör ett brott. Rapportera digitala utpressningsattacker till lokala myndigheter och specialiserade organisationer som National Cyber ​​Security Center, FBI och Internet Crime Complaint Center (IC3). Dessa byråer har dedikerade team för att undersöka cyberbrottslighet och erbjuda insikter för att hjälpa till med dataåterställning.

Slutsats 

Att skydda dig själv från cyberutpressning innebär att vara uppmärksam, uppdatera din dator regelbundet och lära dig om onlinefaror. Om du står inför ett utpressningsförsök, ge inte upp, polisanmäla det och sök juridisk rådgivning. Ha alltid en backupplan för dina data och fokusera på att stärka din onlinesäkerhet. Att vara medveten om potentiella risker och vidta enkla steg kan hjälpa dig att skydda dig från cyberhot.

Ta kontroll över din integritet idag! Avblockera webbplatser, få tillgång till streamingplattformar och kringgå ISP-övervakning.

Skaffa sig FastestVPN
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta emot veckans trendiga inlägg och de senaste meddelandena från FastestVPN via vårt nyhetsbrev via e-post.
ikon

0 0 avgivna
Artikelbetyg

Du får Gillar också

Prenumerera
Meddela om
gäst
0 Kommentarer
Inline feedbacks
Visa alla kommentarer

Få ditt livs erbjudande för $ 40!

 • 800 + servrar
 • 10 Gbps hastigheter
 • WireGuard
 • Dubbel VPN
 • 10 enhetsanslutningar
 • 31 dagars återbetalning
Skaffa sig FastestVPN